Sluit Logo Radar

Kriebel op reis koffer

 

Vanuit RADAR geloven wij dat vroegtijdige aandacht voor en ondersteuning van kinderen en jongeren die opgroeien bij ouders met psychische problemen en/of afhankelijkheidsproblemen belangrijk is om de ontwikkeling van eigen problemen bij deze kinderen te helpen voorkomen. 

 

We kunnen de veerkracht van deze kinderen en jongeren vergroten door in te zetten op het bespreekbaar stellen van psychische problemen. Het versterken van inzicht in zichzelf en inzicht in de problematiek van de ouder(s) werkt als een buffer tegen het ontstaan van allerlei problemen. Het feit dat kinderen en jongeren weten wat er aan de hand is, zorgt ervoor dat zij zich minder onnodige zorgen gaan maken. Bovendien kan praten over hun zorgen helpen bij het ontwikkelen van belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden en een gevoel van eigenwaarde. 

 

De materialen en methodieken die je in de koffer kan vinden, kunnen helpen om een vertrouwensrelatie op te bouwen en verschillende moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. 

 

OVER DE KOFFER

 

De met Kriebel op reis koffer is een koffer vol methodieken en materialen, die iedere gebruiker extra bagage biedt in het bespreekbaar maken van psychische en/of afhankelijkheidsproblemen bij ouders. De koffer biedt aan kinderen en ouders een veilige plek om over psychische problemen in gesprek te gaan. 

 

De koffer is handig bruikbaar voor elke hulpverlener, ongeacht de doelgroep of de setting waarin je werkt. In de koffer zit een handleiding die uitleg geeft over het gebruik van de methodieken en materialen. Deze handleiding neemt je mee naar verschillende thema-eilanden om samen met het kind of de jongere elk onderwerp te exploreren. 

 

De koffer werd ontwikkeld en samengesteld door het netwerk Ligant in samenwerkingen met deskundigen in het thema KOPP/KOAP.  Familieplatform staat in voor de verspreiding van de koffer over heel Vlaanderen.