Sluit Logo Radar

Veelgestelde vragen

Hier vind je allerlei veelgestelde vragen over RADAR en het antwoord hierop

Wat is een programma?

Een programma is een hulpverlenings- of ondersteuningsaanbod dat door netwerk RADAR gerealiseerd wordt. Dit aanbod wordt met andere woorden door verschillende organisaties uit Oost-Vlaanderen gezamenlijk gerealiseerd. RADAR heeft momenteel 7 programma's (Crisis, Care, Trajectcoördinatie, Crosslink, Connect 0-4, Connect 14-25, Ondersteuningsteam Jeugdhulp) die elk hun eigen werking hebben. 

Meer info over wat deze programma's precies doen, voor wie ze dit doen en hoe je contact kan opnemen vind je hier: 

Hoe kan ik bij RADAR aanmelden?

Om bij RADAR aan te melden is het belangrijk dat je eerst nagaat op welk programma je een beroep wil/kan doen. Elk programma heeft namelijk een specifieke doelgroep en werking. Hoe je precies kan aanmelden staat steeds beschreven op de specifieke pagina van deze website. Afhankelijk van het programma is dit telefonisch, via mail, d.m.v. een aanmeldingsformulier, ...

Hieronder vind je een link naar de beschrijving van onze programma's.

Kan iedereen bij RADAR aanmelden?

Wie er bij RADAR kan aanmelden hangt af van het specifieke programma. Sommige programma's richten zich bijvoorbeeld naar kinderen en jongeren met (een vermoeden van) psychische problemen, sommige programma's richten zich eerder tot hulpverleners. Om te weten wie er kan aanmelden raden we je aan om een kijkje te nemen bij de beschrijving van de programma's.

 

Heeft RADAR wachtlijsten?

Wachtlijsten proberen we zoveel mogelijk te vermijden. Bij sommige programma's is het echter mogelijk dat de vraag ons aanbod overschrijdt en er hierdoor een wachttijd is alvorens hulp kan opstarten. Indien dit zo is krijg je hier meer info over wanneer je een aanmelding doet.

Kunnen anderstaligen aanmelden?

Anderstaligen kunnen aanmelden bij de programma's. Het is wel belangrijk om bij de aanmeldingsvraag reeds te vermelden hoe een tolk betrokken kan worden. 

Is RADAR er ook voor meerderjarigen?

Sommige programma's van RADAR zijn ook toegankelijk voor meerderjarigen. Dit staat telkens omschreven op de specifieke programma-pagina. Daarnaast werken we voor jongeren met een scharnierleeftijd (18 tot 23jaar) in bepaalde programma's nauw samen met de Oost-Vlaamse netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen: Het PAKT en ADS.

Wat is Ontdek RADAR?

"Ontdek RADAR" is een infovoor- of namiddag voor hulpverleners die 2x per jaar doorgaat. De locatie hiervan wisselt steeds, zodat elke regio op zijn beurt de kans krijgt om RADAR beter te leren kennen. "Ontdek RADAR" is gericht op mensen die het netwerk en de programma's nog niet zo goed kennen of specifieke vragen hebben over de werking van RADAR of één van de programma's. Als je graag op de hoogte blijft van wanneer de volgende "Ontdek RADAR" doorgaat schrijf je jezelf best in op onze mailinglijst. Hiernaast wordt dit evenement en hoe je hiervoor kan inschrijven uiteraard ook op de website gepubliceerd zodra er hierover voldoende informatie  is.

Wat is het Netwerkforum?

Het netwerkforum kan benoemd worden als “de algemene vergadering” van RADAR. Het Netwerkforum is een forum waarop er een algemene stand van zaken van het netwerk wordt toegelicht en feedback hierop verzameld wordt.  Hiernaast wordt er ook steeds een thema aangesneden dat nauw verbonden is met de werking van RADAR of het thema geestelijke gezondheid. Iedereen is welkom op dit netwerkforum. Dit evenement wordt minstens 1x/jaar georganiseerd.

Wat is het Netwerkcomité?

Het Netwerkcomité is een groep met vaste leden. Dit zijn afgevaardigden vanuit de verschillende sectoren binnen de hulpverlening voor kinderen en jongeren. Het Netwerkcomité komt geregeld samen en buigt zich over beleidsmatige beslissingen m.b.t. RADAR en de programma's. Het Netwerkcomité is te vergelijken met een Raad van bestuur.

Ontdek de verschillende RADAR-programma’s

Ben je op zoek naar welke programma's RADAR heeft en wat ze doen? Dat vind je hier.