Sluit Logo Radar

Eerste psychologische hulp

individuele of groepssessies voor kinderen en jongeren met lichte tot matige klachten

Wat houdt eerstelijnspsychologische hulp in? 

Vanaf 1 februari 2024 kunnen kinderen en jongeren tot en met 23 jaar met lichte tot matige psychologische klachten gratis naar een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog.

 

Je hebt geen voorschrift of brief van de huisarts nodig. Je kan je rechtstreeks aanmelden bij een erkend psycholoog of orthopedagoog in je buurt. De lijst van geconventioneerde psychologen of orthopedagogen in Oost-Vlaanderen vind je op www.psy-ovl.be.

 

Afhankelijk van je nood heb je recht op 8 à 20 individuele sessies per jaar en een onbeperkt aantal groepssessies. De sessies vinden plaats in de spreekkamer van de psycholoog/orthopedagoog, op een plek bij jou in de buurt of online via videobellen. 

 

Eerstelijnspsychologische hulp maakt deel uit van de cluster vroege hulp.

 

Hoe kan je aanmelden?

Stap 1: Surf naar www.psy-ovl.be.

Op de website vind je een overzicht van alle psychologen en orthopedagogen die aangesloten zijn in Oost-Vlaanderen. 

 

Stap 2: Kies een psycholoog of orthopedagoog uit de lijst.

Je kan selecteren op naam, taal, regio, gemeente, leeftijd, specialisatie...

 

Stap 3: Neem contact voor een eerste afspraak. 

Je hebt geen formulier of voorschrift nodig. 

 

 

Hoeveel kost het?

Psychologische begeleiding door een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog is voor een kind of jongere tot en met 23 jaar gratis.

 

Vanaf 24 jaar betaal je: 

  • 11 euro per indiviuele sessie
  • 4 euro per individuele sessie als je recht hebt op verhoogde tegemoetkoming
  • 2,5 euro per groepssessie

 

Info voor professionelen

Stel je kandidaat voor conventionering

Ben je klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog? Dan kan je je kandidaat stellen om geconventioneerd te worden via dit formulier

Ben je een private organisatie of groepspraktijk die werkt met met psychologen of orthopedagogen in dienstverband? Stel je dan kandidaat als erkende organisatie via dit formulier voor organisaties

 

Belangrijk: Momenteel zit het contingent/budget voor alle netwerken in Oost-Vlaanderen vol. Je kan zeker nog een portfolio indienen, maar je belandt in de wervingsreserve. We monitoren nu de samenstelling van en laten dan mogelijk nog psychologen of orthopedagogen toe op basis van oa jouw profiel, de geografische spreiding, doelgroepen of vindplaatsen die we onvoldoende bereiken,... 


 

Geef je op als vindplaats

Vindplaatsen zijn toegankelijke plekken waar het voor kwetsbare burgers logisch is om hulp te vinden. Het zijn natuurlijke, niet-stigmatiserende plaatsen waar kinderen, jongeren of volwassenen vaak aanwezig zijn voor anderen doeleinden dan psychische gezondheid. Denk aan scholen, sportcentra, OCMW's, buurthuizen ...

 

Je kan je kandidaat stellen als vindplaats via dit formulier.

Veelgestelde vragen

Wat betekent 'geconventioneerd'?

Een geconventioneerd psycholoog of orthopedagoog heeft zich aangesloten bij de zogenaamde 'conventie': dat is een overeenkomst om psychologische hulp aan te bieden die wordt terugbetaald door de overheid. Deze overeenkomsten werden per provincie opgemaakt. Niet elke psycholoog biedt dus gratis sessies aan kinderen en jongeren, maar enkel deze die zich aansloten bij de 'conventie'.

 

De lijst van aangesloten psychologen en orthopedagogen die kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen helpen vind je terug op www.psy-ovl.be

 

Wat doet een orthopedagoog?

Een orthopedagoog is een hulpverlener die kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen, leerproblemen of beperkingen ondersteunt. 

 

Waar vinden de sessies plaats?

Je vindt geconventioneerde psychologen en orthopedagogen in bijna elke gemeente. Ze werken vanuit hun eigen spreekkamer, op een school, in een bedrijf, bij een sportclub…. Als je je niet kan verplaatsen, is zorg bij jou thuis bij sommige psychologen en orthopedagogen ook mogelijk. Je kan ook zorg krijgen in een andere gemeente of provincie als je niet de juiste specialiteit vindt bij jou in de buurt. Het doel van van het aanbod is vooral dat je zo gemakkelijk mogelijk hulp kan zoeken en vinden. 

  • in de spreekkamer van de psycholoog of orthopedagoog
  • op een locatie bij jou in de buurt 
  • online via video

 

Je spreekt dit zelf af met jouw psycholoog of orthopedagoog.

 

 Als je je niet kan verplaatsen, is zorg bij jou thuis bij sommige psychologen en orthopedagogen ook mogelijk.

 

Op hoeveel sessies heb je recht?

Dat hangt af van jouw leeftijd, het soort zorg dat je krijgt én het soort sessies dat je volgt.

 

Eerstelijnspsychologische ondersteuning (ELP)

  • kinderen en jongeren -23 jaar: maximaal 10 individuele sessies en/of een onbeperkt aantal groepssessies per 12 maanden
  • volwassenen 24+ jaar: maximaal 8 individuele sessies en/of een onbeperkt aantal groepssessies per 12 maanden

 

Eerstelijnspsychologische behandeling (GPZ)

  • kinderen en jongeren -23 jaar: gemiddeld 10 individuele sessies (max. 20) en/of een onbeperkt aantal groepssessies per 12 maanden
  • volwassenen 24+ jaar: gemiddeld 8 individuele sessies (max. 20) en/of een onbeperkt aantal groepssessies per 12 maanden

 

Belangrijk: Het is mogelijk om individuele sessies en groepssessies gelijktijdig te combineren.  

Het is niet mogelijk om individuele sessies ondersteuning en individuele sessies behandeling gelijktijdig te combineren, maar wel achtereenvolgens, wanneer hier nood aan zou zijn.

 

 

Wat is het verschil tussen ondersteuning en behandeling?

Eerstelijnspsychologische ondersteuning is gericht op het versterken van de psychologische veerkracht van personen met lichte tot matige klachten die geholpen kunnen worden met kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies. Dit heette vroeger eerstelijnspsychologische zorg (ELP).

 

Eerstelijnspsychologische behandeling is gericht op personen die specifiekere of intensievere hulp nodig hebben. Dit heette vroeger gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ).

 

Je hoeft dit niet zelf te weten. Tijdens een eerste gesprek schat de psycholoog of orthopedagoog in welke hulp het meest gepast is: ondersteuning of behandeling.

 

Heb je een voorschrift nodig?

Neen, er is geen specifiek formulier of voorschrift nodig. Je kan rechtstreeks zelf een afspraak maken. 

 

Let wel, kies een klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft om sessies aan te bieden. Je vindt een overzicht op www.psy-ovl.be.

 

In welke eerstelijnszone woon ik?

Meer achtergrondinfo lees je hier: Netwerk Radar

Coördinatieteam

Algemene info

Een lijst van alle geconventioneerde psychologen en orthopedagogen vind je op www.psy-ovl.be.

 

Anneleen Baetens

Lokaal coördinator eerstelijnszones regio Aalst en Dender-Zuid

Jenna Baert

Lokaal coördinator eerstelijnszones Vlaamse Ardennen en Panacea

Rosa De Geest

Lokaal coördinator eerstelijnszones Oost Meetjesland, West Meetjesland en Schelde en Leie

Annelies De Zaeytijd

Lokaal coördinator eerstelijnszone Scheldekracht

Liesl Vereecke

Lokaal coördinator eerstelijnszone Gent

Marc Vermeire

Lokaal coördinator eerstelijnszones Waasland en Dender

Harry Goeminne

Projectondersteuner

Thomas De Veirman

Algemeen projectmedewerker

Anneleen Lefever

Administratief medewerker

Overige RADAR-programma's