Sluit Logo Radar

Crisis

Snelle, kortdurende zorg bij een plots verergerd psychisch probleem

Wat doet het programma?

Het programma Crisis biedt op korte termijn hulp aan een kind of jongere met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast de draagkracht van het kind/jongere en zijn context overstijgt. Wanneer een crisis ontstaat kan men telefonisch contact opnemen met het programma Crisis. Je doet dit door contact op te nemen met één van de lokale partners die je bij "Aanmelden bij de partners" terugvindt. Er wordt dan samen met de aanmelder ingeschat of een mobiele crisisinterventie aangewezen is.

 

Wanneer er een mobiele crisisinterventie ingepland wordt, komen twee crisismedewerkers binnen de 72-uur langs voor een gesprek met de betrokkenen (thuis, op school, in een voorziening,…). Het is hierbij belangrijk dat gezinsleden en betrokken hulpverleners zoveel mogelijk aanwezig zijn.

 

Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij de aanleiding van de crisissituatie, de krachten en de zorgen, de protectieve factoren en de hulpvraag. Er wordt samen nagedacht over wat er nodig is om de crisissituatie te kunnen stabiliseren en de veiligheid te vergroten. Hiernaast wordt er ook een inschatting gemaakt welke hulp verder nodig is. Na afloop van dit eerste gesprek kunnen er indien nodig nog  én of twee vervolggesprekken ingepland worden. Vanuit programma Crisiszorg wordt geen langdurige zorg, overbruggingszorg of opvolging geboden. De focus ligt op het stabiliseren van de crisissituatie en de toeleiding naar de gepaste hulpverlening.

Deze mobiele crisishulp is gratis.

 

Wie is de doelgroep?

Het programma Crisis is er voor crisissituaties bij Oost-Vlaamse kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) en hun context waar op korte termijn hulp nodig is voor een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.

 

 

Hoe kan je aanmelden?

Het programma Crisis bestaat uit verschillende Oost-Vlaamse partners uit de geestelijke gezondheidszorg en het Crisisteam CAW Oost-Vlaanderen. Iedereen kan bij hen voor een aanmelding of consult telefonisch terecht.

 

Om te weten bij welke partner je best aanmeldt, bevraag je eerst of de cliënt al een traject lopende heeft bij één van de partners van RADAR crisis. Om de hulpverlening zo veel mogelijk te centraliseren, wordt de aanmelding bij voorkeur met een reeds betrokken partner besproken. Een lijst van alle partners kan je onderaan deze pagina terugvinden. 
Indien geen van deze partners betrokken is, meld je aan bij een voorziening in de buurt. Op de kaart hieronder kan je alle locaties van de partners terugvinden. Wanneer je op de pointer klikt vind je hun contactgegevens.

 

Wanneer je geen partner in de buurt kan bereiken, kan er aangemeld worden bij het crisisteam van CAW Oost-Vlaanderen (24u/24, 7dagen/7). 

 

Bij onderstaande organisaties kan je een aanmelding voor RADAR Crisis doen:

 • CGG Adentro (Deinze): 09 386 36 90

 • CGG Adentro (Eeklo): 09/377 18 61

 • CGG Adentro (Gent):

  • Mariakerke: 09/269 89 39

  • Andere vestigingen: 09 235 22 41

 • CGG Zuid-Oost-Vlaanderen: 078/15 55 70

 • CGG De 3 Stromen (Dendermonde): 052 21 36 95

 • CGG De 3 Stromen (Wetteren): 052 21 36 95

 • CGG Waas & Dender: 078/35 34 35 

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gent (Gent): 09/332 48 74

 • PC Dr. Guislain – Fioretti (Gent): 09/216 33 90
 • KARUS - De Branding - (Melle): 09/210 69 21

 • KARUS - De Kaap - (Melle): 09/210 68 49

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie VITAZ - Afdeling Tilia (Sint-Niklaas): 03/760 89 10

 • PC Gent-Sleidinge (Sleidinge): 09/358 04 55

 • Drughulpverlening De Sleutel: 09/234 38 33  (Gent) of 09/377 25 26 (Eeklo)

 • Crisismeldpunt CAW Oost-Vlaanderen: 09/265 04 90 (24u/24u, 7d/7d)

Waar kan je aanmelden?

Aanmelden voor RADAR Crisis kan bij elke partner. Bij voorkeur wordt er aangemeld bij een voorziening in de buurt of waar de cliënt reeds gekend is. Op de kaart hieronder vind je alle mogelijke plaatsen waar je kan aanmelden. Wanneer je op de pointer klikt vind je hun contactgegevens.

Downloads

13 mei 2019

Folder Crisis

Dit is de officiële folder van RADAR Crisis

12 juni 2019

Template Crisis

18 december 2020

Overzicht Mobiele Crisisteams Oost-Vlaanderen

Overzicht Mobiele Crisisteams Oost-Vlaanderen

19 januari 2021

Afsprakennota Crisis

Afsprakennota Crisis

03 november 2022

Afsprakennota Crisis - bijlagen

Afsprakennota Crisis - bijlagen

Overige RADAR-programma's