Sluit Logo Radar

Crisis

Snelle, kortdurende zorg bij een plots verergerd psychisch probleem

Wat doet het programma?

Het programma Crisis biedt op korte termijn hulp aan een kind of jongere met plotse (toename van) psychische problemen, waardoor de draaglast de draagkracht van het kind/jongere en zijn context overstijgt. Wanneer een crisis ontstaat kan men telefonisch contact opnemen met het programma Crisis. Je doet dit door contact op te nemen met één van de lokale partners die je bij "Aanmelden bij de partners" terugvindt. Er wordt dan samen met de aanmelder ingeschat of een mobiele crisisinterventie aangewezen is.

 

Wanneer er een mobiele crisisinterventie ingepland wordt, komen twee crisismedewerkers binnen de 72-uur langs voor een gesprek met de betrokkenen (thuis, op school, in een voorziening,…). Het is hierbij belangrijk dat gezinsleden en betrokken hulpverleners zoveel mogelijk aanwezig zijn.

 

Tijdens dit gesprek wordt stilgestaan bij de aanleiding van de crisissituatie, de krachten en de zorgen, de protectieve factoren en de hulpvraag. Er wordt samen nagedacht over wat er nodig is om de crisissituatie te kunnen stabiliseren en de veiligheid te vergroten. Hiernaast wordt er ook een inschatting gemaakt welke hulp verder nodig is. Na afloop van dit eerste gesprek kunnen er indien nodig nog  én of twee vervolggesprekken ingepland worden. Vanuit programma Crisiszorg wordt geen langdurige zorg, overbruggingszorg of opvolging geboden. De focus ligt op het stabiliseren van de crisissituatie en de toeleiding naar de gepaste hulpverlening.

 

 

Wie is de doelgroep?

Het programma Crisis is er voor crisissituaties bij Oost-Vlaamse kinderen en jongeren (0 tot 18 jaar) en hun context waar op korte termijn hulp nodig is voor een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.

 

 

Hoe kan je aanmelden?

Het programma Crisis bestaat uit verschillende Oost-Vlaamse partners uit de geestelijke gezondheidszorg en het Crisisteam CAW Oost-Vlaanderen. Iedereen kan bij hen voor een aanmelding of consult telefonisch terecht.

 

Bij onderstaande organisaties kan je een aanmelding voor RADAR Crisis doen:

 • Crisismeldpunt CAW Oost-Vlaanderen: 09/265 04 90 (24u/24u, 7d/7d)

 • RCGG te Deinze: 09/386 36 90

 • RCGG te Eeklo: 09/377 18 61

 • PC Gent-Sleidinge te Sleidinge: 09/358 04 55

 • CGG Eclips te Gent: 09/233 91 42

 • UZ Gent te Gent: 09/332 48 74

 • RCGG te Gent: 09/269 89 39

 • PC Dr. Guislain – Fioretti te Gent: 09/385 77 62

 • Drughulpverlening De Sleutel: 09/234 38 33  (Dagcentrum, Gent) of 09/377 25 26 (RKJ, Eeklo)

 • KARUS - De Branding - Campus Melle: 09/210 69 21

 • KARUS - De Kaap - Campus Melle: 09/210 68 49

 • CGG Zuid-Oost-Vlaanderen: 078/15 55 70

 • CGG De 3 Stromen te Wetteren: 09/369 49 41

 • CGG Waas & Dender: 078/35 34 35 

 • CGG De 3 Stromen te Dendermonde: 052/21 36 95

 • Kinder- en Jeugdpsychiatrie Tilia  AZ Nikolaas te Sint-Niklaas: 03/760 89 10


Enkel het Crisisteam CAW Oost-Vlaanderen is 24/24 bereikbaar. De andere partners zijn telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren. Bij voorkeur wordt er aangemeld bij een voorziening in de buurt of waar de cliënt reeds gekend is. Crisishulp is gratis.

Aanmelden bij de partners

Aanmelden voor RADAR Crisis kan bij elke partner. Bij voorkeur wordt er aangemeld bij een voorziening in de buurt of waar de cliënt reeds gekend is. Op de kaart hieronder vind je alle mogelijke plaatsen waar je kan aanmelden. Wanneer je op de pointer klikt vind je hun contactgegevens.

Downloads

13 mei 2019

Folder Crisis

Dit is de officiële folder van RADAR Crisis

12 juni 2019

Template Crisis

18 december 2020

Overzicht Mobiele Crisisteams Oost-Vlaanderen

Overzicht Mobiele Crisisteams Oost-Vlaanderen

19 januari 2021

Afsprakennota Crisis

Afsprakennota Crisis

Overige RADAR-programma's