Sluit Logo Radar

Casemanagement

coördinatie van zorg en overleg voor kinderen en jongeren van wie het zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen

Belangrijk:

 • Casemanagement de nieuwe benaming is voor de functie van trajectcoördinatie
 • Alle dringende vragen binnen de lopende casussen van casemanagement mag u versturen naar casemanagement@radar.be
 • Voor consultvragen verwijzen wij u graag naar het themaspecifieke consult van RADAR.

 

Wat doet het programma?

Het programma 'Casemanagement' voorziet coördinatie van zorg en overleg voor kinderen en jongeren met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek, van wie het zorgtraject is vastgelopen of dreigt vast te lopen. Casemamanagement doet dat door overlegcoördinatie en zorgcoördinatie.

 

 • Overlegcoördinatie: Ten eerste organiseren we (multisectorale) overlegmomenten organiseren met het kind/de jongere en diens netwerk: ouders, opvoedingsverantwoordelijken, belangrijke anderen, therapeut, school, hulpverlening, clb, …. We zoeken samen naar een geïntegreerde aanpak vanuit een gedeelde zorg. Dat doen we door concrete afspraken te maken over door wie, en hoe het kind of de jongere goed ondersteund kan worden.
 • Zorgcoördinatie: Ten tweede volgt de casemanager tussentijds het traject van het kind/de jongere op, met oog voor alle levensgebieden. 


De nadruk ligt op:

 • maximaal betrekken van het kind/de jongere, diens gezin en netwerk
 • informatie uitwisselen, expertise delen, krachten bundelen
 • samen nadenken over het traject van het kind/de jongere (thuis, school, vrije tijd, hulpverlening, …)
 • de hulpverlening en zorg rond het kind/de jongere afstemmen op elkaar
 • aanwezige krachtbronnen activeren en versterken

 

 

Wie is de doelgroep?

 • kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar - opvolging is mogelijk tot 23 jaar
 • met een (vermoeden van) psychische/psychiatrische problematiek
 • van wie het zorgtraject - dat wordt uitgebouwd in Oost-Vlaanderen- is vastgelopen of dreigt vast te lopen
 • àls er een nood is tot intersectoraal overleg en afstemming met alle betrokken (en mogelijke) partners in de zorg rondom het kind/de jongere
 • én als er een nood is tot zorgcoördinatie van deze moeilijke vastgelopen trajecten (vanuit een ‘meervoudige partijdigheid’)

 

Hoe kan je aanmelden?

 

Stap 1: Aanmelding

Stap 2: Telefonische vraagverhelding

Stap 3: Bespreking van de aanmelding tijdens het tweewekelijkse 'aanmeldteam casemanagement'

Stap 4: Terugkoppeling naar de aanmelder

 • Als beslist wordt om Casemanagement op te starten: Casemanagement bezorgt het ‘toestemmingsformulier’ ter ondertekening door kind/jongere en/of opvoedingsverantwoordelijke en de ‘infofiche contactgegevens’ aan de aanmelder
 • Als beslist wordt om Casemanagement niet op te starten: Casemanagement zorgt voor gerichte doorverwijzing, advies en/of consult.

Crisisvragen worden doorverwezen naar crisishulpverlening.

 

Iedereen kan telefonisch aanmelden bij Casemanagement.

Casemanagement is gratis.

 

Onze werking heeft een wachttijd.  Tijdens deze wachttijd is contact steeds mogelijk bij verdere vragen, aanvullingen of bedenkingen. 

Contact & medewerkers

Aanmeldingen Casemanagement

elke weekdag van 9 tot 12.30 uur 

 

Evelien Dobbelaere

Coördinator Casemanagement en Care & Clustercoördinator gedeelde ondersteuning

Lena De Pourcq

Dr. Eric Schoentjes

netwerkpsychiater

Downloads

07 maart 2023

Folder Casemanagement

klik hier

Overige RADAR-programma's