Sluit Logo Radar

Missie

RADAR streeft naar een geïntegreerd en globaal beleid geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren.

 

De missie van RADAR heeft vier speerpunten: 

  • Speerpunt 1: de zorgcontinuïteit verbeteren
  • Speerpunt 2: de leesbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg verhogen
  • Speerpunt 3: de expertise over geestelijke gezondheid versterken
  • Speerpunt 4: de integratie met andere levensdomeinen van kinderen en jongeren realiseren

 

Visie

RADAR vertrekt vanuit de visie dat elk kind, jongere én diens context recht heeft op toegankelijke, betaalbare, betrokken en kwaliteitsvolle zorg op maat.

 

Strategisch plan

De koers die RADAR vaart, is uitgeschreven in het strategisch plan 2021-2025. Het plan bevat de belangrijkste doelen die (de partners van) RADAR tussen 2021 en 2025 vooropstellen voor de geestelijke gezondheid van alle kinderen, jongeren en hun omgeving.