Sluit Logo Radar

Crosslink

kennis delen en versterken bij professionals

Wat doet het programma?

Crosslink is een programma voor professionals. Doel is om hun kennis over geestelijke gezondheidszorg van kinderen en jongeren te delen, te versterken en uit te breiden. Het opvangen van de noden die hierrond leven en het uitwerken van geschikte acties die hier op inspelen, gebeurt in samenwerking met de partners uit het netwerk. 

 

Hoe?

Crosslink ondersteunt professionals op drie manieren. 

 

1. intersectorale uitwisseling van kennis en expertise

Crosslink organiseert (in samenwerking met verschillende partners) initiatieven om uitwisseling van kennis en expertise, samenwerking en verbinding tussen professionelen te stimuleren. Dit kan door intervisie, supervisie, studiedagen, personeelsuitwisseling, …

 

2. Competentieknooppunt

Crosslink wil een competentieknooppunt zijn en zo professionals ondersteunen in hun zoektocht naar expertise, vorming en training inzake geestelijke gezondheid. Ofwel wijst Crosslink de weg in het bestaande bijscholingsaanbod van partners. Ofwel helpt Crosslink mee een nieuw vormingsaanbod creëren.

 

3. Netwerkpunt en consult

Crosslink wil professionelen wegwijs te maken in het bestaande hulpverleningsaanbod. 

 

  • Via Netwerkpunt helpt Crosslink professionelen in de zoektocht naar gepaste hulpverlening. Het gaat dan om huisartsen, medewerkers van het Huis van het kind, JAC, algemene ziekenhuizen, OCMW's, …. Als zij weten welke hulp nodig is maar niet weten waar ze die hulp kunnen vinden, kunnen ze mailen of bellen met deze oriëntatievraag naar Netwerkpunt.
     
  • Via Consult kunnen professionelen in overleg te gaan met een andere professional om zelf verder aan de slag te kunnen met een kind/jongere (en zijn context). Ofwel nemen de professionals contact met een partner over een thema (= specifiek consult over ADD, ADHD, ASS enz.). Ofwel vragen ze een gesprek aan met een collega van een CAR of CGG via een invulformulier (= algemeen consult).

 

Contact

Crosslink bestaat uit een team van 4 enthousiaste medewerkers. Ben je als professional op zoek naar kennis en expertise rond een bepaald thema? Voel jij een bepaalde nood waarop Crosslink kan inspelen? Neem contact op met ons!

Netwerkpunt RADAR

Info en contactgevens

Chantal De Vis

Medewerker Crosslink & Netwerkpunt

Lisa Vercruysse

coördinator Crosslink & participatiecoach

Marieke Van den Berge

Medewerker Crosslink & Netwerkpunt

Cindy Spruyt

Medewerker Crosslink & Netwerkpunt

Gaia Van Cauwenberg

Medewerker Crosslink & Netwerkpunt

Downloads

23 mei 2019

Folder Crosslink

klik hier

10 september 2020

Folder Netwerkpunt

klik hier

05 maart 2023

Folder Consult

Folder Consult

30 mei 2024

Poster Infant Mental Health Awareness Week

Klik hier

30 mei 2024

E-mailbanner Infant Mental Health Awareness Week

Klik hier

30 mei 2024

Flyer Infant Mental Health Awareness Week

Klik hier

Overige RADAR-programma's