Sluit Logo Radar

Sociaal-emotionele ontwikkeling bij kinderen met een verstandelijke beperking

Bij veel kinderen met een verstandelijke beperking zien we een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Dat betekent dat de verschillende aspecten in de ontwikkeling van de persoon niet in evenwicht met elkaar zijn. Een disharmonisch profiel maakt een kind, vooral emotioneel, kwetsbaar en juist vanuit die emotionele kwetsbaarheid ontstaat bij veel kinderen een psychische problematiek en/of moeilijk verstaanbaar gedrag.  Wil je je begeleidingsstijl aanpassen aan de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen met een verstandelijke beperking? In deze workshop geven we een overzicht van de verschillende fasen van ontwikkeling zoals omschreven door Prof. A. Dosen en hoe je je begeleidingsstijl hierop kan afstemmen.

 

Contactpersoon

Fien Sucaet

Fiola vzw

Fien.Sucaet@fiolavzw.be

 

Kostprijs

gratis