Sluit Logo Radar

Wat is eerstelijnspsychologische zorg?

Eerstelijnspsychologische zorg (ELPZ) betreft kortdurende en/of weinig intensieve psychologische interventies die bijdragen tot een algemeen psychisch welbevinden of die ertoe bijdragen het psychisch welbevinden te herwinnen.

 


Waar en hoe?

 • individuele of groepssessies
 • in het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog of via 'outreaching' (= in de directe omgeving van de patiënt) of via video.

 

Hoeveel sessies worden vergoed?

 • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden
 • Volwassenen (vanaf 15 jaar) 8 individuele sessies of 5 groepssessies per periode van 12 maanden

 

Kostprijs?

 • 0 euro voor de eerste sessie (type eerstelijnspsychologische zorg)
 • 11 euro voor de vervolgsessies
 • 4 euro  voor de vervolgsessies voor wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming
 • 2,5 euro per groepssessiesessie

 

Hoe meld je aan? 

 • Je zoekt een hulpverlener uit deze lijst van geconventioneerde klinisch psychologen of orthopedagogen: www.psy-ovl.be.
 • Je kan je rechtstreeks aanmelden, je hebt geen voorschrift of specifiek formulier nodig.

 

Waar vind je een lijst van de geconventioneerde psychologen?

 

 

Wat is gespecialiseerde psychologische zorg?

Gespecialiseerde psychologische zorg (GPZ) is gericht op mensen die specifiekere of intensievere zorg nodig hebben door ernstigere onderliggende psychische problemen.
 


Waar en hoe?

 • individuele of groepssessies
 • in het kabinet van de klinisch psycholoog/orthopedagoog, of via 'outreaching' (= in de directe omgeving van de patiënt) of via video.


Hoeveel sessies worden er vergoed?

 • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar): recht op 10 (max. 20) individuele sessies of max. 15 groepssessies per 12 maanden
 • Volwassenen (vanaf 15 jaar): recht op 10 (max. 20) individuele sessies of max. 12 groepssessies per 12 maanden

 

Hoe meld je aan? 

 • Je zoekt een hulpverlener uit deze lijst van geconventioneerde klinisch psychologen of orthopedagogen: www.psy-ovl.be.
 • Je kan je rechtstreeks aanmelden, je hebt geen voorschrift of specifiek formulier nodig.

 

Waar vind je een lijst van geconventioneerde psychologen?