Sluit Logo Radar

Wat is Liaison?

Doel van de Liaisonwerking is de verbinding - de liaison - tussen lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg versterken in algemene ziekenhuizen.

 

Een liaisonteam is multidisciplinair.

 • (kinder)arts van het ziekenhuis
 • psycholoog/ sociaal medewerker van het ziekenhuis
 • (hoofd)verpleegkundige van het ziekenhuis
 • inreachend psychiater
 • inreachend psycholoog/ orthopedagoog
 • inreachend psychiatrisch verpleegkundige 

 

De liaisonwerking steunt op drie pijlers.

 • competentieversterking: vormingen, intervisie ...
 • teamondersteuning: overleg, consult ...
 • direct patiëntencontact: inschatting, toeleiding ...

Pilootproject 2021-2022

Vijf Oost-Vlaamse ziekenhuizen namen deel aan het pilootproject in 21-22. 

 • AZ Sint-Blasius in Dendermonde
 • AZ Maria Middelares in Gent
 • AZ Sint-Vincentius in Deinze
 • OLVZ in Aalst
 • ASZ in Aalst

 

Zij deelden hun ervaringen tijdens een panelgesprek op 16 februari 2023.

 

Werking 2023-2024

In maart 2023 kunnen alle geïnteresseerde algemene ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen instappen. Er is financiering voorzien t.e.m. 31 december 2024, met oog op structurele inzet van liaisonwerking na 2024. 

Stuurgroep Liaison RADAR

Gino Ameye, zorgmanager Karus

Bjorn Biesiada, directeur CGG De Drie Stromen

Mieke Heymans, algemeen directeur CGG Zuid-Oost-Vlaanderen

Tim Lamon, zorgdirecteur CGG Adentro

Toon Langeraert, netwerkcoördinator RADAR

Veerle Levecke, diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie VITAZ Tilia

Jochen Van den Steen, directeur Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge

Dr. Ann Van Thillo, medisch diensthoofd VITAZ Tilia

Joke Vrijders, stafmedewerker netwerkcoördinatie RADAR

Frederik Werbrouck, coördinator kinderen en jongeren, CGG De Drie Stromen

 

Meer info

Gino Ameye -  gino.ameye@karus.be -  0478 631 112

Mieke Heymans -  mieke.heymans@zov.be -  0490 57 99 31

Toon Langeraert - toon.langeraert@psyche.be - 0474 03 98 72