Sluit Logo Radar

Werken met infants en hun context: hoe samen aan de slag?

Interactieve workshop waarbij de deelnemers kennismaken met de werking van Connect 0-4 en deel worden van ons team.  Dompel je onder in de wereld van de infants.  Verschillende thema’s komen aan bod zoals hechting, de beleving van het kind, autisme, moeilijke boodschappen geven aan ouders, ouders onder invloed, interactie ouder-kind, gericht doorverwijzen enz.   We kiezen voor een workshop op maat van de deelnemende groep met de nadruk op concrete tools en bruikbaarheid voor de dagelijkse werking.

 

Contactpersoon

Fabienne Vandensteen

Connect 0-4

fabienne.vandensteen@stad.gent

 

Kostprijs

gratis

Perinatale mentale gezondheid. De zwangerschap, een reis op weg naar ouderschap en het vormen van een gezin.

Als professional zijn we ondertussen al overtuigd van het belang van de eerste 1000 dagen, van de bevruchting tot het tweede levensjaar. Naast medische zorg, is ook mentale ondersteuning van zwangere koppels erg belangrijk. Willen we perinatale mentale gezondheidsproblemen begrijpen en begeleiden, dan helpt het om kennis te hebben van normale psychologische processen in de zwangerschap. Ook in min of meer normale omstandigheden gebeurt er psychologisch immers heel veel. Net zoals de baby een reis maakt van baarmoeder naar wereld, maken de ouders in wording een bijzondere ‘reis’. 
De workshop houdt een afwisseling in van theorie, illustraties met casusmateriaal en video fragmenten en eigen reflectie opdrachten.

 

Contactpersoon

Tessa Vanderstylen
Tessa.Vanderstylen@vitaz.be

 

Kostprijs

75 euro (verplaatsingskosten al inbegrepen)

Ouders van jonge kinderen begrijpen: een kunst?!

Zorg voor de lichamelijke ontwikkeling en gezondheidstoestand van een baby is vanzelfsprekend vanaf de geboorte, en zelfs de negen maanden die hieraan voorafgaan.

Vaak is dit het moment waarin je als zorg-, dienst- of hulpverlener in beeld komt. Je biedt de beste zorgen in voeden, spelen, troosten, hechten en ontwikkelingskansen creëren. Dit is belangrijk, want moeilijkheden op latere leeftijd van het kind hebben vaak voorlopers in deze vroege levensfase.

 

In de workshop willen we de klemtoon nog meer leggen op het emotioneel welzijn van de jongsten én hun zorgfiguren in onze samenleving.

Verwacht geen grote theorieën, maar een kapstok om die allerjongsten en hun ouders nog beter emotioneel te ondersteunen. Kleine zaken die jullie ongetwijfeld al heel vaak doen, maar wat meer in het licht mogen worden gezet.

Zo bouwen we samen een nest rond het nestje.

 

Wat mag je verwachten: 

- Hoe focus je tijdens kleine momenten zowel op de baby, zijn/haar ouder(s) en hun relatie ?
- Hoe kan je helpen ouder en kind elkaar te leren kennen?

- Hoe begeleid je ouders in ouderschap dat goed genoeg aanvoelt?
- Hoe breng je zorgen rond emotioneel welzijn van de allerjongsten in dialoog met ouders en zorgverleners?

 

Contactpersoon

Crosslink RADAR
crosslink@radar.be
0490 644 090

 

Kostprijs

75 euro (verplaatsingskosten al inbegrepen)

Hoe kunnen we hechting bevorderen in het werken met jonge kinderen en hun context?

Veilige hechting bevorderen bij jonge kinderen begint bij het als zorgverlener écht in relatie gaan met ouders en de tijd nemen om vertrouwen te laten groeien. Het is helpend dat je als zorgverlener signalen van de ouders oppikt en hierop ingaat om de behoeften van de ouders te bevragen en te begrijpen. Hierdoor help je als zorgverlener de  ouder om hier ook aandacht aan te besteden in relatie met hun kind(eren). Door ouders te leren sensitief te reageren op de noden van het kind en het mentaliseren van ouders te bevorderen, helpen we de hechting bevorderen tussen ouder en kind.  Want elk jong kind heeft een veilige ander nodig om zijn eigen emoties te leren kennen en reguleren, te kunnen reflecteren over zichzelf en de ander, empathie te tonen ten aanzien van anderen,… m.a.w. zich sociaal-emotioneel te ontwikkelen.

 

Contactpersoon

Lore Vogelaere

Kwadrant

lore.vogelaere@rth-kwadrant.be 

 

Kostprijs

gratis