Sluit Logo Radar

INFANT MENTAL HEALTH - week!

13 - 19 juni 2022

 

Deze week is de week van Infant Mental Health!
Daarin zetten we het mentale welzijn van de kleintjes en hun ouders in de kijker.
Maar wat is IMH nu precies?

Infant Mental Health?

IMH richt zich op de kleintjes en de context waarbinnen ze opgroeien, want zonder ouders geen baby’s. Geestelijke gezondheid gaat over het
relationeel en emotioneel welzijn van de kleintjes en hun ouders. Er is dus zowel aandacht voor de kinderen, hun ouders en context, als voor de relatie tussen ouders en kind(eren).

De eerste 1000 dagen

Waarom zijn die eerste dagen en jaren nu zo belangrijk?
- De eerste 1001 dagen van ons leven groeien we ontzettend snel. Wat een kind in die periode ervaart,beïnvloedt de lichamelijke en mentale ontwikkeling.
- Hoe ouders met hun jonge kind omgaan, legt dus een belangrijke basis voor de toekomst. Daarnaast ishet mogelijk mee van invloed op hoe een kind later zelf het ouderschap zal invullen.
- De eerste jaren bepalen niet helemaal hoe het leven er verder uit zal zien, maar er liggen wel heel veelmogelijkheden en kansen om een gezonde relationele en emotionele ontwikkeling door te maken.
- Een korte interventie kan vaak al heel wat verandering teweeg brengen, net omdat de ontwikkeling bijjonge kinderen nog zo veerkrachtig is.

It takes a village to raise a child

Vanuit de IMH visie is er veel aandacht voor dat dorp rondom het gezin. Er zijn heel wat steunende figuren en organisaties (informeel en formeel) die van belang zijn in het ondersteunen van jonge gezinnen. Er zijn heel wat steunende figuren en organisaties die van belang zijn in het ondersteunen van jonge gezinnen. Zowel informeel zoals buren, familie en vrienden; als formele hulpverleners zoals de kinderopvang of school, de kinderarts of huisarts, de verpleegkundige van Kind en Gezin. En er is natuurlijk ook de bredere maatschappij die de verantwoordelijkheid heeft om jonge gezinnen te voorzien van de steun die ze nodig hebben om gezonde relaties met hun kinderen te kunnen ontwikkelen.
Graag zetten we de kinderopvang even extra in de kijker, want zij maken een belangrijk deel uit van het dorp rondom kinderen en hun ouders!
Bedankt voor jullie noodzakelijke en belangrijke werk. We hopen dat het beleid het belang van jullie werk kan erkennen en daarmee ook de nodige financiering mag voorzien worden.

Nood aan vorming & intervisie ?

Binnen elk netwerk Geestelijke Gezondheid is er een aanbod naar hulpverleners op de 0de en 1ste lijn om kennis en vaardigheden in het werken met jonge kinderen en hun gezin door te geven.
Wil je graag meer leren, bekijk dan zeker ons aanbod of dat van de andere netwerken. 

Goed genoeg ouderschap

Jonge kinderen hebben nood aan sociale interactie. Het is vooral belangrijk dat het contact ‘goed genoeg’ is en daarbij hoort zeker ook dat je elkaar af en toe niet helemaal begrijpt. Bij De Wonderjaren hebben ze een experiment van 50 jaar geleden in een modern jasje gestoken en gekeken hoe kinderen reageren op het wegvallen van de interactie met hun ouders. Ze vertellen alvast heel wat met hun lijfjeover de stress die ze ervaren. 

It takes a village to raise a child

Aanbod IMH binnen RADAR