Sluit Logo Radar

Eerstelijnspsychologen - Informatie voor artsen/verwijzers/mantelzorgers/...

Inleiding


De nieuwe conventie ‘terugbetaling psychologische zorg’ kan worden toegepast vanaf 1 september 2021. Dit nieuwe zorgmodel, is een belangrijke stap in de toegankelijkheid van psychologische zorg.
Het is de bedoeling om het aanbod van psychologische zorg geleidelijk aan op gecoördineerde wijze te versterken.


Het gaat om een belangrijke hervorming waarin de netwerken geestelijke gezondheid belangrijke opdrachten hebben gekregen, maar echter pas geleidelijk vorm zal krijgen, naarmate professionals en erkende voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg zich bij het nieuwe model aansluiten.
In Oost-Vlaanderen slaan de drie netwerken geestelijke gezondheid (Het PAKT, GG ADS en Radar) de handen in elkaar om alles zo goed mogelijk in banen te leiden.Snellere toegang tot de zorg


Maar al te vaak wachten mensen in psychische nood te lang met het zoeken en vinden van hulp, met alle gevolgen van dien: uitval op het werk, op school of in het sociale leven. Het uitgangspunt is daarom de behoeften van de patiënt zo snel mogelijk op te sporen, door de eerste individuele sessie uit te voeren binnen een week tot maximaal een maand na de hulpvraag.


Doelgroep


Lichte tot matig ernstige psychische klachten, waarbij de zorg is georganiseerd volgens 2 leeftijdscategorieën:

 • "kinderen en adolescenten" (tot en met 23 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren
 • "volwassenen" (vanaf 15 jaar), organisatie via de netwerken geestelijke gezondheid voor volwassenen.

Deze leeftijdscategorieën overlappen elkaar om een passend aanbod te garanderen voor mensen van 15 t.e.m. 23 jaar, die dus hun zorgnetwerk (jongere of volwassene) kunnen kiezen volgens hun noden.

 


Twee types van psychologische zorg in de eerstelijn, zowel individueel als in groep

 

Vanaf 15 december 2021 wordt aan de eerstelijnspsychologen die vanuit de vorige conventie een overeenkomst met de netwerken geestelijke gezondheid hebben afgesloten de mogelijkheid geboden om een een aanbod psychologische zorg in de eerste lijn of eerstelijnspsychologische zorg te voorzien: interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.

 • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op 10 individuele sessies of 8 groepssessies per periode van 12 maanden.
 • Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op 8 individuele sessies of 5 groepssessies.

 

Ondertussen werken we aan een plan van aanpak uit om in latere fase een aanbod Gespecialiseerde psychologische zorg te voorzien voor mensen die gespecialiseerde zorg nodig hebben vanwege een onderliggende psychische aandoening.

 • Kinderen en adolescenten (t.e.m. 23 jaar) hebben recht op gemiddeld 10 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 15 groepssessies per periode van 12 maanden.
 • Volwassenen (vanaf 15 jaar) hebben recht op gemiddeld 8 individuele sessies (maximaal 20) of maximaal 12 groepssessies.

 

Betaalbare psychologische zorg

 

 • Een gratis eerste sessie (enkel voor het type eerstelijns psychologische zorg): het nieuwe model maakt de psycholoog of orthopedagoog toegankelijker. Dat doen we door een gratis eerste sessie aan te bieden om de vraag van de patiënt te onderzoeken en een persoonlijke beoordeling op te stellen. Afhankelijk van de situatie zullen enkele individuele of groepssessies met de eerstelijnspsycholoog volstaan, of kan hij of zij de patiënt doorverwijzen naar meer gespecialiseerde zorg in de buurt.
 • Na de eerste sessie zal het aandeel van de patiënt in de prijs:
  • 11 euro per individuele sessie bedragen (4 euro als de patiënt recht heeft op onze verhoogde tegemoetkoming)
  • 2,5 euro per groepssessie bedragen.
  • Het overige bedrag aan de klinisch psycholoog/orthopedagoog zal betaald worden door de ziekteverzekering.

Om van dit tarief te kunnen genieten, volstaat het voor de patiënt om zich rechtstreeks te wenden tot een klinisch psycholoog of orthopedagoog van een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg dat de nieuwe overeenkomst met het RIZIV heeft ondertekend. De patiënt kan vrij kiezen of via de huisarts worden doorverwezen (er is geen specifiek verwijsformulier nodig).


De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen


De lijst van de geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen vindt u op de websites van de netwerken voor geestelijke gezondheid.

 • Voor geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen in Oost-Vlaanderen: voor de leeftijdscategorie van 0 jaar tot 23 jaar kan u de lijst vinden op de website van RADAR (het Netwerk Geestelijke Gezondheid voor kinderen en jongeren in Oost-Vlaanderen)
 • Voor de leeftijdscategorie vanaf 15 jaar kan u de lijst vinden van op:


Meer informatie?


U kan ons contacteren via volgen emailadres: Projectmedewerkersconv.ovl@gmail.com


Team conventie psychologische functies eerste lijn Oost-Vlaanderen:

 • Netwerkcoördinatie : Vanessa De Roo, Ilse De Neef, Liesl Vereecke
 • Projectmedewerkers : Thomas De Veirman, Sharon Bruggeman, Nathalie Haeck
Flyer voor verwijzers