Sluit Logo Radar

Connect 14-25

Vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik

Wat doet het programma?

Connect 14-25 is een programma dat zich richt op vroegdetectie en -interventie bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik bij jongeren tussen 14 en 25 jaar.

 

Het programma biedt:

  • (Telefonisch) consult en advies bij psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
  • Informatie, coaching en vorming aan nulde- en eerstelijnspartners in het detecteren van en omgaan met signalen van psychosegevoeligheid en/of middelengebruik
  • Bevordering van zorgnetwerken
  • Laagdrempelige vroeginterventie met aandacht en ondersteuning voor de context
  • Ambulante, assertieve, outreachende zorg
  • Ondersteuning bij het toeleiden naar verdere zorgtrajecten indien nodig

 

Wie is de doelgroep?

Connect 14-25 richt zich tot:

 

  • Oost-Vlaamse jongeren en jongvolwassenen tussen 14 en 25 jaar met psychosegevoeligheid en/of middelengebruik.
  • Personen uit de omgeving van deze jongeren die zich hierover zorgen maken.
  • Professionelen die hierrond advies, ondersteuning of vorming wensen.


Om in te kunnen schatten of jongeren een verhoogde gevoeligheid voor psychose of verhoogd risico op middelengebruik hebben, kan je de vragenlijsten in onze  folder invullen. Hiernaast vind je ze ook onderaan deze pagina.

 

Hoe kan je aanmelden?

Aanmelden kan telefonisch via onderstaande contactgegevens. Het eerstvolgende (telefonisch) contact volgt hierna binnen de week. Connect 14-25 is gratis.

Contact / Aanmelden

Waas & Dender

03 / 293 25 21

Connect14-25.wd@radar.be

Gent-Meetjesland

09 / 210 65 50

Connect14-25.gm@radar.be

Regio Aalst

078 / 15 55 70

Connect14-25.zov@radar.be

Downloads

12 juni 2019

Template Connect

17 februari 2020

Folder Connect14-25

17 februari 2020

Vragenlijst Psychose

Vragenlijst psychose

17 februari 2020

Vragenlijst Verslaving

Vragenlijst Verslaving

Overige RADAR-programma's